Edate Rebild
Date: 2017-04-21 10:09

Video: Edate Rebild

Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 7-7569 Indholdsfortegnelse 6. Resumé. 7 7. Metode. 7 8. Indkomstniveau. 8 9. Aldersfordeling. 9 5.

SYGEFRAVÆR I DANMARK - PDF

Hver. pædagogisk ansat 6 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 7559 Indholdsfortegnelse: Indledning. 8 Tabel Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning. 8 Konservatoriets

Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Bilag Tilbagemeldinger fra de sammenlagte lokale udvalg og de lokale arbejdsmiljøudvalg vedrørende de lokale fraværsstatistikker. Det sammenlagte lokale udvalg for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 6 Materialet søger

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 7559 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 7559. Det er kun de samtaler, hvor

Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 9 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

78. november 7567 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 7567 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 7567 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 78. november 7567. Lønudvikling De privatansatte