Kontakt sider Thisted
Date: 2017-05-10 22:52

Video: Kontakt sider Thisted

I øvrigt kan jeg undre mig over, at det ikke er et "lovkrav", at man skal kunne finde mindst een tilgængelig adresse, post- eller e-adresse, til vedkommende sides administrator/webmaster eller lign., uden at man SKAL være medlem på Facebook ! ! !

Hjemmeværnet

Cyklistforbundet, Thisted afdeling og Naturstyrelsen Thy inviterer på en cykeltur, der gå r gennem Ø sterild Klitplantage, rundt om Tø mmerby Fjord, gennem Hjardemå l Klitplantage og med besø g i testcentret for store vindmø ller.

Velkommen til evp´s hjemmeside (Ud og se, --på evp).

Sygebesø g
Nå r læ gen skø nner det er nø dvendigt, kommer der en læ ge på sygebesø g. Det sker i de tilfæ lde, hvor din sygdom, alder eller andet gø r det nø dvendigt.

Thisted | Cyklistforbundet

I Nyhedsugen konkurrerer 6.-65. klasse om at lave de bedste avis og/eller webavis, som bliver præmieret med op til kr.

JKS Career giver sig tid til at komme til bunds i tingene. De ser, hvad man kan. Og hvem man er som person. Det gjorde også en forskel ved jobsamtalen, hvor Anja fra JKS Career tog del som bisidder. Faktisk kigger hun stadig forbi og spø rger, hvordan det gå r, nå r hun er på virksomheden.

U troligt, at en administrator / webmaster ikke skrider ind, og  at der ikke er så meget selvjustits indenfor gruppen (gruppen), at man gør hinanden opmærksom på, "at sådan gør man ikke" ! ! !     Selv en administrator/webmaster må kunne indse, at så mange gamle fotos ikke bare er taget ud af egne fotoalbums eller fisket op af egne skrivebordsskuffer ! ! !

De brede vidder gør sig ikke mindst gældende ved Thys kystlinje. Her der plads til alt fra badning, surfing, fiskeri og sejlads. Oplev også nogle af de gamle fiskerlejer, hvor fiskerne stadig trækker kuttere på land efter en dag på søen som i Nørre Vorupør. Her er der mulighed for at gøre en god handel eller lave en aftale med fiskerne om en tur ud til det Gule Rev, der er populært blandt fritidsfiskere.

På de følgende sider vil jeg forsøge at beskrive og vise lidt af det, min interesse for jernbaner har ført med sig i de forløbne år, fra jeg som 65-årig fik et elektrisk tog "PIONÉREKSPRESSEN" i fødselsdagsgave.

Administratorerne henviser til personlig henvendelse til de formastelige, som har lagt billederne ind: Hvordan ???? de har jo blokeret adgangen til deres side ! ! ! ???

"Af to gange har jeg afsendt venneanmodninger til Facebook-siden "Gamle Farum". Begge anmodninger er indtil nu ubesvarede, hvilket jeg nok ikke helt forstår.

Kontakt sider Thisted : Pics. More pics: Kontakt sider Thisted.