Dating ældre Syddjurs
Date: 2017-03-15 13:02

Video: Dating ældre Syddjurs

Mandag til torsdag: kl. -
Fredag: kl. -
Lørdag: lukket
Søndag: kl. -

Sexet Moden Dating Syddjurs – Unge Og Seksualitet

Vil du se, hvad der sker i en bestemt lokalafdeling, kan du besøge lokalafdelingens hjemmeside.

Oversigt over Ældre Sagens lokalafdelinger

Dating Gratis

Alle helligdage
6. maj kl. 67
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag kl. 67
Mellem jul og nytår inkl. den 79. og 86.

Nyt datingsite for modne kvinder og yngre mænd

I forlængelse af sundhedsaftalens udmøntning er der udarbejdet en samarbejdsaftale om etablering af tværfaglige og tværsektorielle gravidteam for sårbare gravide. Samarbejdsaftalen skal understøtte en tidligere hjælp og en mere koordineret indsats til sårbare gravide og dermed hjælpe familierne til at give deres børn en god start på livet.

For at skabe mest mulig gennemsigtighed er der lavet en beregning af den direkte udgift forbundet med afholdelsen af teammøder. Den direkte udgift beløber sig samlet set til kr. pr. familie (den sektorvise udgift fremgår af samarbejdsaftalen). Beregningen tager ikke højde for, at indsatsen til en vis grad er en omlægning af den nuværende indsats.

Løsningen kræver en kompetent koordinator, der kan sikre en ordentlig kontakt mellem den ældre borger og den frivillige borger.

For at få godt at grundlag for udarbejdelsen af sektorplanen som muligt er der givet bidrag fra såvel ledere som medarbejdere indenfor fagområdet. Inden sektorplanen sendes i høring i maj måned giver social- og beskæftigelseschefen en orientering om arbejdet og de fremadrettede udviklingspunkter for Handicaprådet i april måned.

Udgangspunktet for arbejdet er at den nye sektorplan skal danne et fremadrettet grundlag for at styrke og målrette den sociale indsats i Syddjurs Kommune. Målet er at psykisk syge, socialt udsatte og fysisk og psykisk handicappede får gode muligheder for at leve, bo, uddanne sig og arbejde på lige fod med andre.

Desuden er medarbejdere i Djurs Mad I/S berettiget til at udpege 7 medlemmer til bestyrelsen, og ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune er berettiget til i fællesskab at udpege ét medlem.

Frikøb af medarbejder i 6 måneder medfører behov for tilførsel af ressourcer til VTA til nogle af de administrative funktioner, som vedkommende aktuelt har, svarende til kr.: (vikar 65 timer/uge i 6 mdr.)

Dating ældre Syddjurs : Pics. More pics: Dating ældre Syddjurs.