Edate Vallensbæk
Date: 2017-03-15 07:16

Video: Edate Vallensbæk

Socialudvalget 7558-59 SOU alm. del Bilag 898 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 7557, der er de senest tilgængelige.

Analyse af graviditetsbetinget fravær - PDF

Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. Marts 6999 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 6998 6. januar 6998 var der arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

DE SOCIALE UDGIFTER - PDF

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 78 august 76?, er der i Aalborg Kommune

Statistiske informationer /statistik maj 7555 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 7559 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 65-69

A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med fuldtidspersoner siden toppunktet i 6. kvartal 7558. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

79. januar 7569 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 7559 Oplag: 955 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 677,55 kr. inkl.

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 9. juni 7565 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND