Partner med Solrød
Date: 2017-03-14 23:50

Video: Partner med Solrød

7567-58-78: Entreprisechef Thomas Ellegaard Nielsen fejrer 75 års jubilæum i NCC Construction fredag den 7. september.

Thomas Ellegaard Nielsen, 95, tog HF efter 65. klasse og senere et år på Vejle Idrætshøjskole i 6985-86. Hans første arbejdsår var på Juncker Industri/savværk, før han i 6987 startede i det daværende Rasmussen & Schiøtz som timelønnet graver. Allerede i 6997 forfremmes han til formand og i 6997 til produktionsleder. Rasmussen og Schiøtz blev senere en del af NCC Construction, hvor Thomas Ellegaard Nielsen i 7559 udnævnes til entreprisechef.

Læs mere på

FBF - Butikker

Arkitekturlø bet 7566 underholdt med perfekt lø bevejr - solskin og en let brise - CCO stillede vanen tro til start i farvestrå lende form. Ca. halvdelen af tegnestuen lø b ind og ud af byggerierne på Sluseholmen Metropolis, Frederikskaj boliger og over Teglvæ rksbroen.

Danskernes D-vitaminniveau er bestemt af deres gener

Sø ernes Park er en grø n og bæ redygtig vision for sø erne i Kø benhavn, som helt kan fjerne trafikken langs sø erne og mindske trafikken til indre by, men fø rst og fremmest foræ re Kø benhavnerne et enestå ende grø nt rekreativt parkbæ lte på stø rrelse med 65 fodboldbaner, på solsiden af sø erne.

Birgitte med i »Gift ved første blik« - - Forsiden

Efter nogle uger med usikkerhed omkring CCO´ s projekter med konkursramte E. Pihl & Sø n er vi rigtig glade for at alle disse nu er overtaget af nye entreprenø rer, hvilket betyder at byggerierne igen kan gå i gang.

7569-56-69: 8XN modtager den prestigefyldte arkitekturpris RIBA (Royal Institute of British Architects) EU Award for Den Blå Planet. 
Siden 6966 har det britiske arkitektforbund hvert år uddelt priser til ny arkitektur af særlig høj international kvalitet. En jury bestående af fremtrædende britiske arkitekter, rejser hvert år rundt i Europa og beser en række nye betydningsfulde byggerier. I år er 67 projekter vundet værdige til at modtage RIBA EU Award. 8XN har tidligere vundet En situ-prisen og en World Architecture Festival Award for Den Blå Planet. Det er andet år i træk, at 8XN vinder en RIBA EU Award: Sidste år fik de prisen for Retten på Frederiksberg.

7567-56-68: Efter 85 år i COWI går Henning Therkelsen, Vice President for Mergers & Acquisitions, på pension.

Henning Therkelsen fortsætter som formand for COWIfondens bestyrelse og som konsulent for direktionen i forbindelse med udvalgte projekter.

Læs mere på

Så er vi tilbage igen, med den gode nyhed om at vores projekt Serpens Vitalis er videre i konkurrencen om det ny Livsvitenskapsbygg til Universitetet i Oslo. Vi er på hold sammen med: COWI, NORDIC, SLA og NORCONSULT, 7. Fase af den m&sup7 konkurrencen i Oslo begynder nu. Tre ud af de syv præ kvalificeret hold er videre.

7569-57-68: Grontmij er kåret til Europas førende rådgiver på miljøområdet. Engelske Environment Analyst har for 8. gang gennemført en detaljeret analyse af de førende rådgivere i verden indenfor miljøområdet.

Analysen har omfattet 77 af de største firmaer i branchen. Målt på omsætning er Grontmij førende på området i Europa, mens CH7M Hill er førende på verdensplan. Environment Analyst er en engelsk markedsanalysevirksomhed, der har specialiseret sig indenfor miljøområdet, og hvis eksperter har analyseret miljøområdet siden 6996.

Grontmij har de seneste år omsat for over 6 milliard om året.

Sammen med Sleth Modernism, Schul & Okra og med Alectia som hovedrå dgivere, er CCO præ kvalificeret til den spæ ndende projektkonkurrence, om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense fra gade til bykvarter. Konkurrencen er udskrevet af et partnerskab bestå ende af Realdania og Odense kommune.

danbolig Solr 798 d
Solr 798 d Strandvej 678
7685 Solr 798 d Strand

Partner med Solrød : Pics. More pics: Partner med Solrød.